Marathi Vyakaran sarav Prashnsanch

📗 तिथी, वार, नक्षत्र, योग, करणा-या पाच घटकांनी युक्त अशा दिनी – वैशिष्टयांची माहिती असणारी पुस्तिका कोणती ?

1) पंचीकरण 2) पंचांग

3) पंचशील 4) पंचीकृती

उत्तर :- 2

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📕 पुढील शब्दांपैकी व्याकरणदृष्टया योग्य शब्द कोणता ?

1) मनस्थीती 2) मनस्थिति:

3) मन्हस्थिती 4) मन:स्थिती

उत्तर :-

4

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📗 ट, ठ, ड, ढ, ण हे वर्ण ……………… आहेत.

1) तालव्य 2) अनुनासिक

3) दन्त्य 4) मूर्धन्य

उत्तर :- 4

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📕 ‘मनस्ताप’ हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे ?

1) पूर्वरूप संधी 2) पररुप संधी

3) व्यंजन संधी 4) विसर्ग संधी

उत्तर :- 4

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📗 कुत्र्याने चावा घेतला ? अधोरेखित शब्दाचे नाम कोणते ?

1) कुत्र्या 2) कुत्रा

3) कुत्र्याने 4) कुत्र्याचा

उत्तर :- 2

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📕 वचनभेदाप्रमाणे बदलणारी सर्वनामे किती आहेत ? पर्यायी उत्तरांतील योग्य पर्यायी उत्तर कोणते ?

1) चार 2) पाच

3) सहा 4) सात

उत्तर :- 2

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📗 पुढीलपैकी अव्ययसाधीत विशेषणाचे योग्य उदाहरण कोणते ?

1) बोलकी बाहुली 2) पुढची गल्ली

3) कापड – दुकान 4) माझे – पुस्तक

उत्तर :- 2

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📕 वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारा क्रियावाचक शब्द ………………. 1) क्रियापद 2) धातू 3) कर्म 4) कर्ता

उत्तर :- 1

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📗 खालील विधानातील क्रिया विशेषणाचा प्रकार ओळखा. तो इतका मोठयाने बोलला, की त्याचा आवाज बसला. 1) उद्देशदर्शक 2) कारणदर्शक 3) रीतिदर्शक 4) कालदर्शक उत्तर :- 2

मराठी व्याकरण नोट्स डाउनलोड करा

मराठी व्याकरण नोट्स डाउनलोड करा Marathi Vyakaran Notes

मराठी व्याकरण नोट्स डाउनलोड करा

सामान्य विज्ञान विषयाचे नोट्स डाउनलोड करा

 • Bal Sudharana Kayde Pdf Download
  Bal Sudharana Kayde Pdf Download Megabharti Mock Test Series Solve Now For Free Online Mock Test Solve Now For Latest Govt Jobs Notification Visit Now Free Online Live Video Lectures Watch Now Bal Sudharana Kayde Pdf Download. Women Reform low in India.Mahila Kayde in Marathi Pdf Download. Mahila Sudharana v Kayde Pdf Download.
 • Mahila Sudharana Kayde Pdf Download
  Mahila Sudharana Kayde Pdf Download Bhartatil Mahila Sudharana Kayde Megabharti Mock Test Series Solve Now For Free Online Mock Test Solve Now For Latest Govt Jobs Notification Visit Now Free Online Live Video Lectures Watch Now Mahila Sudharana Kayde Pdf Download. Women Reform low in India.Mahila Kayde in Marathi Pdf Download. Mahila Sudharana v Kayde […]

इतर महत्वाच्या विषयाचे नोट्स डाउनलोड करा

  इतर महत्वाच्या लिंक्स

  सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

  Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now

  नवीन सरकारी नोकरी अपडेट्स Visit Now

  सुगम मराठी व्याकरण प्रश्न प्रकरण 1 आपली भाषा,लिपी व व्याकरण

  सुगम मराठी व्याकरण प्रश्न प्रकरण 1 आपली भाषा,लिपी व व्याकरण मधिल महत्वाचे प्रश्न व उत्तरे व स्पष्टीकरण

  सुगम मराठी व्याकरण प्रश्न प्रकरण 1 आपली भाषा,लिपी व व्याकरण

  प्रश्न 1) एक भाषा …… म्हणजे चे साधन होय.
  1) वागण्या                2)  संवादा

   3 ) खाणाखुणा          4 ) माध्यमा


  प्रश्न  2 ) भाष धातूचा अर्थ कोणता?
  1 )भाषा         2) भाषण 

  3 )बोलणे       4)  भाषण


  प्रश्न 3 ) मातृभाषा म्हणजे काय?
  1)आपल्या कुटुंबात बोलली जाणारी भाषा

  2) आपल्या गावात बोलली जाणारी भाषा
  3) आपल्या शहरात बोलली जाणारी भाषा
  4) बाहेर बोलली जाणारी भाषा


  प्रश्न  4 )………यांनी कोणता ग्रंथ लिहिला 

  1)लीळाचरित्र           2) ज्ञानेश्वरी

  3) विवेकसिंधु                      4) ज्ञानदेवी

  प्रश्न 5 ) आद्यकवी मुकुंदराजयांनी …… कोणता ग्रंथ लिहला आहे 

  1)लीळा चरित्र           2 )विवेकसिंधु 

  3) दृष्टांतपाठ              4)ज्ञानेश्वरी


  प्रश्न  6 ) महाराष्ट्राची राजभाषा कोणती आहे?

  1) कानडी                                     2) कोकणी 

  3) संस्कृत                                     4)मराठी

  प्रश्न  7 ) वि वा शिरवाडकर यांचे टोपण नाव कोणते 

  1)कुसुमाग्रज                        2) गोविंदाग्रज

  3) यशवंत                  4) विदा

   प्रश्न  8 ) कोणता दिवस मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो 

  1) 12 डिसेंबर             2) 8 नोव्हेंबर 

  3)   27 फेब्रुवारी             4) 12 मार्च

  प्रश्न 9 )  मराठी भाषेत कोणती लिपी

   वापरली जाते?
  1) प्राकृत                  2)  देवनागरी 

  3 ) बंगाली                 4) हिंदी

  मो रा वाळिंबे प्रकरण 1 आपली भाषा,लिपी व व्याकरण 

  प्रश्न 10) देवनागरी लिपीस बाळबोध लिपी असे म्हणतात

   1) देवनागरी लिपी उभ्या-आडव्या तिरप्या रेषांनी बनली आहे 

  2)देवनागरी लिपीचे लेखन डावीकडून

   उजवीकडे होते

  3) देवनागरी आदर्श लिपी आहे 

  1)एक-दोन विधान बरोबर

  2) तीन चार विधान बरोबर

  3) एक चार विधान बरोबर 

  4)सर्व विधाने बरोबर

  प्रश्न 11 )देवनागरी लिपीच्या शब्दाच्या वरती रेषा मारतात त्यांना म्हणतात 

  1) शिरोरेघा       2) रेप

  3) रेषा            4)बिंदू

  प्रश्न  12 ) मराठी असे आमुची मायबोली जरी आज ती राजभाषा नसे हे गौरव बोल

   शब्दबद्ध करणारे कोण 

  1)मोरोपंत         2)संत ज्ञानेश्वर

  3) व्यासमुनी      4)माधव ज्युलियन

  प्रश्न  13 ) लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी हे गौरवोद्गार कोणी काढले

  1) सुरेश भट                        2 ) बा भ बोरकर

  3 ) संत एकनाथ                    4) संत तुकाराम

  प्रश्न  14) खालीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहे 

  1) देवनागरी लिपी डावीकडून उजवीकडे लिहितात 

  2) लिपीच्या शोधांमुळे लेखन शक्य झाले आहे 

  3 ) काही काळ देवनागरी लिपी मुरड घालून देण्याची पद्धत होती 

  4 ) आपण ज्या खुणांनी लेखन करतो त्यांना लिपी असे म्हणतात 

  1) विधान 1,2 बरोबर विधान 

  2 )विधान 3,4 बरोबर 

  3 )1, 3,4विधान बरोबर 

  4 ) सर्व बरोबर


  प्रश्न 15 ) देवनागरी लिपी आदर्श मानण्याचे कारण

   1 ) देवनागरी लिपीत वर्णाचा स्वतंत्र चिन्ह दाखवता येत नाहीत 

  2 ) देवनागरी लिपीत एका वर्णाला दोन स्वतंत्र चिन्हे नसतात 

  3 ) देवनागरी लिपी उच्चारणात येणारा प्रत्येक ध्वनी स्वतंत्र चिन्हाने दाखविता येतो

  4 )  देवनागरी लिपीत चांगले लिहिले जाते

  मो रा वाळिंबे प्रकरण 1 आपली भाषा,लिपी व व्याकरण प्रश्नोत्तरे


  1)   विधान 1,2 बरोबर

   2)  विधान 3,4 बरोबर

  3)  1,2,3 बरोबर

   4)  सर्व विधान बरोबर

  प्रश्न  16 ) देवनागरी लिपीत आपण पुढील पैकी कोणत्या भाषेचे लेखन करू शकतो

  1 )  मराठी ,बंगाली        2 )  हिंदी उर्दू इंग्रजी 

  3 ) संस्कृत मराठी हिंदी   4 ) संस्कृत उर्दू

  प्रश्न 17 ) लीप या धातूचा अर्थ होतो

  1. लिपणे                                2) लिहणे

         3) कोणताच नाही                    4) लिपा

  प्रश्न  18 )आदर्श लिपी कोणाला म्हणतात

  1 )  प्रतिध्वनी स्वतंत्र चिन्हाने दाखविता येतात

  2 ) कोणतेही वर्णाला एकापेक्षा जास्त 

  ध्वनी नसतात

  3 )  ज्या लिपीत व्यंजने नसतात

  1)  विधान चार बरोबर 

  2 ) विधान एक-दोन बरोबर

  3 ) विधान तीन बरोबर 

  4 ) सर्व बरोबर

     सुगम मराठी व्याकरण प्रश्न

  सर्व मराठी व्याकरण नोट्स पहा किवा डाउनलोड करा

  All Government Jobs Notification Visit Now For Free Online Mock Test Solve Now For Latest Govt Jobs Notification Visit Now Free Online Live Video Lectures Watch Now

  सुगम मराठी व्याकरण प्रश्न प्रकरण 2 व्याकरणाच्या अभ्यासाचे महत्त्व

  सुगम मराठी व्याकरण प्रश्न प्रकरण 2

  सुगम मराठी व्याकरण प्रश्न  प्रकरण 2 व्याकरणाच्या अभ्यासाचे महत्त्व लेखक : मो रा वाळिंबे मधील प्रश्न 

  प्रश्न  1 ) भाषेचे नियम म्हणजे भाषेचे …..होय

  1) वर्णन                   2 )  लिपी 

  3 ) व्याकरण              4 ) वर्णमाला

  वि + आ + कृ = (करण) स्पष्टीकरण

  प्रश्न 2  ) व्याकरणाचे बाबतीत अयोग्य विधान ओळखा 

  अ ) भाषेचे नियम म्हणजे व्याकरण श्रीपाद भागवत

   ब ) भाषेचे नियम स्पष्ट करणारे शास्त्र म्हणजे व्याकरण 

  क ) व्याकरण म्हणजे शब्दानुशासन पतंजली

  ड ) व्याकरण म्हणजे भाषा
  1 ) विधान अ व क 

  2 ) विधान अ व ब

  3 ) विधान  अ व ड

  4 ) विधान  ड    प्रश्न 3  ) भाषेच्या बाबतीत योग्य विधाने ओळखा 

  अ ) भाषा नदीच्या प्रवाहासारखी असते 

  ब ) भाषेच्या प्रवासातही अनेक करणे असतात

  क ) भाषेत बदल होत जातात

   ड ) भाषा ही स्थल-कालानुरूप बदलत आहे 

  1 ) विधान अ व ब 

  2 ) विधान ब व क

  3 ) विधान अ व क

  4 ) सर्व विधाने    प्रश्न  4 ) गद्य प्रमाणेच दुसरे भाषेचे महत्वपूर्ण अंग कोणते

  1 ) भाषांतर                         2 ) पद्य     

  3 ) लिपि                            3 ) संवाद   प्रश्न  5 ) भाषा हे विचार  व्यक्त करण्याचे ….आहे 

  1 )  व्याकरण                       2 )  माध्यम

  3 )   वर्णन                           4 ) पद्धती
   प्रश्न   6 ) भाषा ही….. असावी 

  1 ) अशुद्ध                          2 ) चुकीची    

  3 ) आदर्श                          4 ) अविकसित
   प्रश्न  7 ) बोलीभाषेला स्वतंत्र लिपी नसते व मोठ्या समूहाचा  व्यवहार प्रमाण भाषेत चालतो
  1 ) पूर्ण विधान बरोबर 

  2 ) पूर्ण विधानचूक 

  3 ) पूर्वार्ध बरोबर 

  4 ) उत्तरार्ध बरोबर

  प्रश्न 8 ) व्याकरणाला शब्दांनूशासन हे नाव कोणी दिले

  1 ) पतंजली                         2 ) कुसुमाग्रज

  3 ) अत्रे                              4 ) कणाद

  प्रश्न 9 ) शब्द कशाने बनतात

  1 ) वाक्य                              2 ) अक्षर

  3) वर्ण                                4 ) भाषा
     

  प्रश्न 10 ) वाक्य कशाने बनतात

  1 ) शब्द                             2 ) अक्षर

  3) वर्ण                               4) भाषा

  प्रश्न 11 ) भाषा कशाने बनतात

  1) वाक्य                             2 ) अक्षर

  3) वर्ण                               4) स्वर

  सुगम मराठी व्याकरण प्रश्न प्रकरण 2 व्याकरणाच्या अभ्यासाचे महत्त्व लेखक : मो रा वाळिंबे मधील प्रश्न Vyakaran Mo Ra Valimbe Prashn

  सर्व मराठी व्याकरण नोट्स पहा किवा डाउनलोड करा

  All Government Jobs Notification Visit Now For Free Online Mock Test Solve Now For Latest Govt Jobs Notification Visit Now Free Online Live Video Lectures Watch Now

  सुगम मराठी व्याकरण प्रश्न प्रकरण-3 वर्णविचार भाग 1

  सुगम मराठी व्याकरण प्रश्न प्रकरण-3 वर्णविचार भाग 1

  सुगम मराठी मराठी व्याकरण प्रकरण-3 वर्णविचार भाग 1सुगम मराठी व्याकरण   लेखक : मो रा वाळिंबे मधील महत्वाचे परीक्षेत आलेले प्रश्न

   वर्णमाला चे प्रकार, बाराखडी,स्वराचे प्रकार, व्यंजनाचे प्रकार इत्यादी


  प्रश्न 1 ) वर्ण म्हणजे ……..
  अ. तोंडावाटे निघणारे मूलध्वनी
  ब. रंगाने लिहून ठेवले जाणारे
  क.वाक्य पूर्ण होणे
  ड.बोलण्यात थांबणे
  1 ) विधान अ व ब
  2 ) विधान ब व क
  3 ) विधान क व ड
  4 ) विधान अ,ब,क


  प्रश्न 2 ) वर्ष 2009च्या शासन निर्णयानुसार कोणते दोन स्वर वर्णमालेत करण्यात आले आहेत
  1 ) अं  अ:                2 ) अ ,आ
  3 ) अँ , ऑ               4 ) ऋ लु
   प्रश्न 3 ) अं  अ: हे पुढील पैकी …. आहेत
  1 )  स्वर             2) स्वरादी
  3 ) व्यंजने          4) परसवर्ण
  प्रश्न 4 ) मराठी भाषेत नवीन स्वर वगळता एकूण वर्ण आहेत
  1 ) 50              2 ) 40
  3 ) 12              4 ) 48  प्रश्न 5 ) स्वरू म्हणजे काय ?
  1 ) उच्चार करणे,ध्वनी करणे
  2 )ओरडणे
  3 ) उसासा टाकणे
  4 )बोलने  प्रश्न 6 ) स्वरांच्या बाबतीत अयोग्य विधान ओळखा
  अ.स्वर म्हणजे उच्चार करणे
  ब.स्वर म्हणजे नुसते सूर
  क. हवेचा मार्ग घडवलेला असतो
  ड. स्वर म्हणजे ध्वनी करणे
  1 ) विधान अ व ब
  2 ) विधान ब
  3 ) विधान क
  4 ) विधान अ,ब,क
  प्रश्न 7 ) स्वरादी म्हणजे काय

  अ  स्वर आहे प्रारंभी असे
  ब  अनुस्वार व विसर्ग
  क स्वर आहे आधी असे
  ड  स्वर आहे नंतर असे

  1 ) विधान अ व क
  2 ) विधान अ, ब व क,ड बरोबर
  3 ) विधान अ व ड
  4 ) विधान अ,व,क


  प्रश्न 8 ) दुःख या शब्दात द + ….+ विसर्ग= दुःख
  1 )  ऊ                     2 )      उ  
  3 )   इ                     4 )      ई
  प्रश्न 9 ) स्पष्ट व खणखणीत उच्चारांनाविचारांनाअनुस्वार म्हणतात तर ओझरत्या अस्पष्ट उच्चाराला विसर्ग म्हणतात
  1 ) संपूर्ण वाक्य बरोबर
  2 ) संपूर्ण चूक
  3  ) पूर्वार्ध बरोबर
  4 ) उत्तरार्ध बरोबर

  सुगम मराठी व्याकरण प्रश्न प्रकरण-3 वर्णविचार भाग 1
  प्रश्न 10 ) स्वर हे पूर्णउच्चाराचे असतात तर व्यंजने ही स्वर मिसळून पूर्ण उच्चाराची होतात
  1 ) संपूर्ण वाक्य चूक
  2 ) संपूर्ण बरोबर
  3  ) पूर्वार्ध बरोबर
  4 ) उत्तरार्ध बरोबर  प्रश्न 11 ) पुढीलपैकी बाराखडीत ए स्वरा चे चिन्ह कोणते
   1 )   `                    2 )  “
  3 )  इ                      4 ) ई  प्रश्न 12 ) मराठी भाषेत एकूण संयुक्त स्वर किती आहेत
  1 )      पाच              2 )  चार  
  3 )     एक                4 )   सहा

  प्रश्न 13 )पुढीलपैकी ऱ्हस्व स्वर ओळखा
  1 )  ऋ                      2 )      आ
   3 )  ई                     4 )      ऐ  प्रश्न 14 )  पुढीलपैकी दीर्घ स्वर कोणते अरुण उल्लू
  1 )   अ ,ऋ               2 ) ऋ लु  
   3 )  अ ,इ                4 )  ई  ,ऊ  प्रश्न 15 ) भिन्न उच्चारताना तू निघणाऱ्या स्वरांना म्हणतात
  1 )  ऱ्हस्व                           2 ) दीर्घ
  3 )  विजातीय                      4 ) संयुक्त
  प्रश्न 16 ) पुढील वर्ण गटाला ….असे म्हणतात
  1 )   स्वर                            2 ) संयुक्त स्वर
  3 ) अनुनासिक                     4 ) कठोर व्यंजने  प्रश्न 17 ) क,ख, ग, घ व्यंजनाचा उच्चार अ हा स्वर मिसळून होईल
  1 )  क ,ख, ग,घ  
  2 )  कअ,खअ,गअ,घअ
  3 )  कअ,खअ,गअ,घअ
  4 )  क ,ख, ग,घ  


  प्रश्न 18 ) अनुनासिक वर्णाचा पर्याय ओळखा


  1 )  क,  ख,  ग                    2 ) ड, त्र, न:
   3 )  च ,छ, ज , न                4 )य , र ,ल ,व
  प्रश्न 19 ) हा स्वर मराठी भाषेतून लुप्त होत चालला आहे


  1 )    लु                   2 )    ऋ 

  3  )  ए                     4 )  उ


  प्रश्न 20 ) कोणता वर्ण महाप्राण आहे


  1 )    प                    2 )    ळ  

   3  )   स                  4 )  ह


  प्रश्न 21 ) मराठी भाषेत कोणता वर्ण स्वतंत्र मानला जातो
  1 )    लु                   2 )    ऋ 

  3  )  ए                     4 )  उ


  प्रश्न 22 ) मराठी भाषेत संयुक्त व्यंजने कोणती


  1 )    ए ,ऐ                2 )    क, ख 
  3  )  य , र                4 )     क्ष  ,ज्ञ  प्रश्न 23 ) श्र  या जोड शब्दाचे लेखन कसे कराल

   1 ) स   + र +  अ                  2 )   ष  +  र  +  अ
  3  ) श  +  अ  + र                 4 )  श  +  र  + अ  


  प्रश्न 24 ) एकाच व्यंजनात तेच व्यंजन विसरल्यास त्याला असे म्हणतात


  1)कठोर वर्णन                      2 ) द्वित
  3 ) घर्षक                            4 ) अक्षर


  1 )    लु  2 )    ऋ  3  )  ए   4 )  उ

  क ,ख, ग,घ 

  सर्व मराठी व्याकरण नोट्स पहा किवा डाउनलोड करा

  All Government Jobs Notification Visit Now For Free Online Mock Test Solve Now For Latest Govt Jobs Notification Visit Now Free Online Live Video Lectures Watch Now