Vidnyan Sarav Prashnsanch

1) LASER म्हणजे काय ?

1) Light Amplification by stimulated Emission of Radiation.

2) Less Amplification by stimulated Emission of Radiation.

3) Light Amplification by Sub-Emission of Radion.

4) None of the above.

उत्तर :- 1

2) डोबेरायनर या शास्त्रज्ञांनी त्रिकांच्या स्वरूपात मूलद्रव्याचे वर्गीकरण केले कारण, की

1) सुरवात त्रिकांपासून होते. 2) पहिले व तिसरे मूलद्रव्यासारखे होते.

3) पहिले व तिसरे मूलद्रव्याचे सरासरी वस्तुमान दुस-या मूलद्रव्याएवढे होते.

4) त्यांना या पध्दतीत रस होता. उत्तर :- 3

3) अयोग्य जोडी ओळखा.

अ) एरिमोफाइटस – वाळवंटात उगवणा-या वनस्पती ब) तिथोफाइटस – पर्वतावर उगवणा-या वनस्पती

क) ऑक्जीलोफाइट्स – आम्लीय मृदात उगवणा-या वनस्पती ड) हिलोफाइट्स – दलदलमध्ये उगवणा-या वनस्पती

1) अ, ब 2) ब, क

3) यापैकी नाही 4) क, ड

उत्तर :- 3

4) Radar म्हणजे काय ?

1) Radio Defence and Ranging

2) Radio Detection and Ranging

3) Radio and Defence Amplification Range

4) None of the above

उत्तर :- 1

5) ब्रिटीश रसायनशास्त्रज्ञ न्यूलँडस यांनी मूलद्रव्याच्या वर्गीकरणाचा सिध्दांत …………….. यावर्षी मांडला.

1) 1829 2) 1869

3) 1865 4) 1870

उत्तर :- 3

6) खालीलपैकी योग्य विधान / विधाने कोणती ?

अ) प्रकाश तरंग स्वरूपात अस्तित्व दर्शवितो.

ब) प्रकाश कण स्वरूपात अस्तित्व दर्शवितो.

क) प्रकाश ऊर्जा फोटोन्सच्या स्वरूपात असते.

1) फक्त ब, क 2) फक्त अ, ब

3) फक्त अ, क 4) अ, ब, क तिन्ही उत्तर :- 4

7) न्यूलँडसने अष्टकाच्या आधारावर वर्गीकरण केले कारण, की

1) पहिले व आठवे मूलद्रव्यासारखे होते. 2) पहिले व आठव्या मूलद्रव्यात न्यूट्रॉन सारखे होते.

3) पहिल्या व आठव्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म सारखे होते. 4) पहिल्या व आठव्या मूलद्रव्याचे अणुवस्तुमानांक सारखे होते.

उत्तर :- 3

8) खालीलपैकी कोणती खनिजे स्नायूच्या आकुंचनासाठी आवश्यक असतात.

अ) सोडियम ब) कॅल्शिअम क) लेड ड) सर्व

1) अ, ब 2) ड

3) ब, क 4) अ, क

उत्तर :- 1 9) सूर्यकिरण पृथ्वीवर पोहोचविण्यासाठी किती कालावधी लागतो ?

1) 8 मिनिटे 19 सेकंद 2) 8 मिनिटे 11 सेकंद

3) 6 मिनिटे 13 सेकंद 4) 6 मिनिटे 19 सेंकद

उत्तर :- 1

10) मूलद्रव्याचे वर्गीकरण करण्याचे श्रेय डोबेरायनर, मेंडेलिव्ह व न्यूलँडस यांना जाते, या तिन्ही शास्त्रज्ञांचा वर्गीकरणाचा आधार ………………….. हा होता ?

1) अणुक्रमांक 2) अणुवस्तुमानांक

3) समस्थानिके 4) समभार उत्तर :- 2

विज्ञान सराव प्रश्न – 1

विज्ञान सराव प्रश्न – 1

विज्ञान सराव प्रश्न – 1

🟤. संतृप्त हायड्रोकार्बन मधील दोन कार्बन अणूंमध्ये…………असतो.

A. एकेरी बंध

B. दुहेरी बंध

C. तिहरी बंध ✔️

D. आयनिक बंध

🟣. ………………हा सूर्याच्या सगळ्यात जवळ आणि आपल्या सूर्यामालेतील सगळ्यात लहान ग्रह आहे.

A. शुक्र

B. बुध✔️

C. मंगळ

D. पृथ्वी

🔴. एलपीजी मध्ये …….घटक असतात.

A. मिथेन आणि इथेन

B. मिथेन आणि ब्युटेन

C. ब्युटेन आणि प्रोपेन ✔️

D. हायड्रोजन आणि मिथेन

🔵. MKS पद्धतीत दाबाचे एकक………असते.

A. न्युटन

B. पासकल ✔️

C. डाइन

D. वॅट

🟡. .……………..किरणांना वस्तूमान नसते.

A. अल्फा

B. बीटा

C. गॅमा ✔️

D. क्ष

🔵 दंतक्षय रोखण्यासाठी पुढीलपैकी कोणते खनिजद्रव्य महत्तवाचे ठरते ?

A. सोडियम

B. आयोडिन

C. लोह

D. फ्लोरिन ✔️

🟢. पुढीलपैकी कोणते जीवनसत्तव भाज्यांतून मिळत नाही ?

A. ब जीवनसत्त्व

B. क जीवनसत्त्व

C. ड जीवनसत्त्व ✔️

D. इ जीवनसत्त्व

🟣. आईच्या दुधात पुढीलपैकी कशाचा अभाव असतो ?

A. क जीवनसत्त्व व सोडियम

B. प्रथिने व लोह

C. सोडियम व प्रथिने

D. लोह व क जीवनसत्त्व ✔️

⚫️. जास्ता चोथा असलेले अन्नघटक पुढीलपैकी कोणते ?

A. सफरचंद व तूप

B. काकडी व सफरचंद ✔️

C. अंडी व केळी

D. केळी व दूध

🟡. आतड्यातील जीवानून मुळे पुढीलपैकी कोणते जीवनसत्त्व तयार होते ?

A. ब-1 जीवनसत्त्व

B. ब-4जीवनसत्त्व

C. ड जीवनसत्त्व

D. के जीवनसत्त्व ✔️

🟢. पुढीलपैकी कोणत्या घटकात कर्बोदक आढळत नाहीत ?

A. पालक

B. लोणी

C. चीज

D. मासे ✔️

🔵. अफू मध्ये खालीलपैकी कोणते द्रव्य प्रधान असते ?

A. कॅफिन

B. टॅनिन

C. मॉर्फिन ✔️

D. निकोटीन

🟤 पुढीलपैकी कोणता अन्नघटक ब-12 जीवनसत्त्वाचा प्रमुख स्रोत आहे ?

A. मासा ✔️

B. सफरचंद

C. कलिंगड

D. काजू

⚪️. हुंगण्याचे बधिरकारी साधन म्हणून पुढीलपैकी कोणत्या पदार्थाचा वापर केला जातो ?

A. नायट्रोजन

B. नायट्रोजन पेरॉक्साईड

C. अमोनिया

D. नायट्रस ऑक्साईड ✔️

🟢. वातावरणातील कोणता थर हा दाट असून तो एकून वातावरणाच्या 85 % इतका व्यापलेला आहे ?

A. मिसोस्फियर

B. थर्मोस्फियर

C. ट्रोपोस्फियर ✔️

D. सेट्रॅटोस्फियर

______________________________

इतर महत्वाच्या विषयाचे नोट्स डाउनलोड करा

    सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

    Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now

    नवीन सरकारी नोकरी अपडेट्स Visit Now